Podczas wydarzenia dowiesz się jak usprawnić proces planowania w swojej jednostce z narzędziem asystentOS


📅 czwartek, 25 kwietnia ⏰ 10:00-11:00

Pokażemy Ci:

- w jaki sposób zgłaszać pozycje zakupowe do planu postępowań przez osoby merytoryczne,
- ścieżki akceptacji planów cząstkowych i planu zamówień
- sumowanie pozycji zakupowych w grupach rodzajowych,
- intuicyjny formularz tworzenia pozycji planu ze zgłoszonych pozycji zakupowych
- agregację zamówień wg wartości (postępowania poniżej progu 130 tys. zł, krajowe, unijne)
- generowanie na jeden klik planu zamówień w podziale na plan postępowań PZP i plan zamówień pozaustawowych
- generowanie planu postępowań zgodnego z e-zamówieniami
- zarządzanie planem zamówień w trakcie roku

Wydarzenie jest bezpłatne. Zapraszamy do rejestracji!

Więcej o systemie do składania wniosków o wszczęcie postępowania możesz dowiedzieć się tutaj: https://about.opennexus.com/asystentos-planowanie/